Financiering

Het CamperDreams Concept,

…van harte door ons aanbevolen.

“Uw volgende Ford Nugget is per maand

véél voordeliger dan u denkt!”

U overweegt te investeren in een buscamper en u wilt op termijn weer voldoende financiële middelen beschikbaar hebben voor een eventueel opvolgend exemplaar. Dan wilt u het liefst een uitvoering en motorisering die precies aan uw wensen voldoet. Denk aan verschillende typen en gekoppelde  milieunormen en gekoppelde restwaardes voor de verschillende typen.

Het CamperDreams Concept is precies daarvoor bedoeld. Met dit concept kunt u de volledige of gedeeltelijke investering in uw camper, inclusief accessoires, laten overnemen tot maximaal € 125.000,00.

Samen met u wordt doorgenomen wat uw verwachte periode van gebruik is en hoeveel geld u tegen het einde van deze periode weer beschikbaar wilt hebben voor uw vervangingswensen. Op basis hiervan wordt het maandbedrag uitgerekend.

Voorbeeld 1

De aanschafprijs van de Ford Nugget bedraagt € 70.000,-. U wilt een gedeelte van dit aankoopbedrag financieren door middel van een persoonlijke lening ter hoogte van € 35.000,-. U vindt het prettig om over zo’n 5 jaar een bedrag van € 35.000,- beschikbaar te hebben, waardoor u tegen die tijd eventueel weer een andere Nugget kunt aanschaffen en uw huidige Nugget daarbij inruilt.

Opbouw maandbedrag:

A: Aflossingsdeel: Over 5 jaar wenst u over zo’n € 35.000,- te beschikken. Dat betekent een reservering van zo’n € 7.000,- per jaar, oftewel € 583,33 per maand.

B: Rente deel: Bij aanvang wordt er € 35.000,- voor u geïnvesteerd, waarop in 5 jaar tijd € 35.000,- wordt afgelost cq. wordt gereserveerd voor vervanging. Na 5 jaar is het gehele bedrag afgelost. Gemiddeld staat er € 17.500,- (€ 35.000,- + € 0,- / 2) open. De gemiddelde rente * bedraagt in dit voorbeeld
€ 71,45 per maand.

Uw maandbedrag bij een investering van € 35.000,00 bedraagt dan € 654,78.

Voor meer informatie en mogelijkheden gaat u naar https://www.camperdreams.nl/#berekenen  of belt u met 076-5961133.


Voorbeeld 2

De aanschafprijs van uw Nugget bedraagt € 70.000,-. U wilt het gehele aankoopbedrag financieren door middel van een persoonlijke lening ter hoogte van € 70.000,-. U vindt het prettig om over zo’n 5 jaar een bedrag van € 35.000,- beschikbaar te hebben, waardoor u tegen die tijd eventueel weer een andere Nugget kunt aanschaffen en uw huidige Nugget daarbij inruilt.

Opbouw maandbedrag:

A: Aflossingsdeel: Over 5 jaar wenst u over zo’n € 35.000,- te beschikken. Dat betekent dat er per jaar zo’n € 7.000,- gereserveerd dient te worden, oftewel € 583,33 per maand.

B: Rente deel: Bij aanvang wordt er € 70.000,- voor u geïnvesteerd, waarop in 5 jaar tijd € 35.000,- wordt afgelost cq. wordt gereserveerd voor vervanging. Na 5 jaar is er een bedrag van € 35.000,- afgelost. Gemiddeld staat er € 52.500,- (€ 70.000,- + € 35.000,- / 2) open. De gemiddelde rente * bedraagt in dit voorbeeld € 797,69 per maand.

Uw maandbedrag bij een investering van € 70.000,00 bedraagt dan € 797,69.

Voor meer informatie en mogelijkheden gaat u naar https://www.camperdreams.nl/#berekenen  of belt u met 076-5961133.

Met de methodiek binnen dit concept creëert u voor uzelf straks de volgende mogelijkheden:

1: U wenst eerder te vervangen dan gepland.

Bijvoorbeeld na 4 jaar: Geen probleem. U heeft dan minder afgelost, en daardoor ook wat minder dan gepland voor vervanging beschikbaar. Daar tegenover staat dat uw in te ruilen camper wat jonger is en daardoor mogelijk ook wat meer opbrengt bij inruil dan verwacht. Per saldo kunt u met het bedrag dat dan tot uw beschikking staat, weer een soortgelijk geprijsde camper aanschaffen.

2: U wenst de camper over 5 jaar in te ruilen voor een andere, gelijkwaardige camper.

Ook dit is geen enkel probleem. U kunt er weer voor kiezen om een gedeelte van het aanschafbedrag of het gehele aanschafbedrag te voldoen via het CamperDreams Concept. Zo rijdt u elke 5 jaar in een nieuwe camper.

*Ruim 65% van de aanvragen kunnen worden gerealiseerd tegen een rente van 4,9% of lager.

Wenst u een krediet van minder dan € 10.000,00 of bent u ouder dan 65 jaar of zelfstandig, dan kan niet meer gerefereerd worden naar de rente van 4,9% omdat er in die gevallen sprake is van individueel maatwerk.

Back to top